Υπηρεσίες Υποστήριξης

Επιδοτήσεις

Η Αριάδνη στα πλαίσια της υλοποίησης της,προβλέπει την αποτύπωση μεσω επενδυτικού πλάνου τις ανάγκες σε υλικοτεχνικές και ανθρώπινες υποδομές που αφορούν την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχείρησης σε βάθος πενταετίας.

Επειδη ομως δεν μας ενδιαφέρει μονο η θεωρητική προσέγγιση αλλα η ρεαλιστική υλοποίηση οταν προκύπτει κάποιο προγραμμα όπου ο πελάτης μας θα μπορούσε να ενταχθεί αναλαμβάνουμε την σύνταξη του φακέλου,και την υλοποίηση της επένδυσης απο την έγκριση μεχρι την είσπραξη.

Χρηματοδοτήσεις

Συνεργαζόμαστε με τράπεζες και αναλαμβάνουμε το επενδυτικό πλάνο να χρηματοδοτηθεί είτε απο τραπεζικούς οίκους στην Ελλάδα ´η απο το εξωτερικό μεσω συγκεκριμένων συνεργασιών που εχουμε.

Ρυθμίσεις δανείων

Μια απο τις πιο σημαντικές εργασίες που δρομολογούμε άμεσα στην φάση της υλοποίησης ειναι και η μείωση του παγίου λειτουργικού κόστους της επιχείρησης .
Ενα μεγάλο και πολλές φορές δυσβάστακτο έξοδο ειναι και η αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της επιχείρησης.εμεις αναλαμβάνουμε την εξέταση της δυνατότητας ρύθμισης των δανείων μεσω συγκεκριμένου αιτήματος που συντάσσουμε καθώς και την διαπραγμάτευση με τα τραπεζικά ιδρύματα.

Branding Strategy & Marketing Plan

Γνωρίζετε ποιές είναι οι πραγματικές σας αξίες; Έχετε σκεφτεί, για ποιό λόγο ένας πελάτης θα επιλέξει εσάς, έναντι του ανταγωνιστή σας; Γνωρίζετε ποιοι είναι πιθανοί σας πελάτες ; Εάν δεν έχετε ουσιαστικές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα.. τότε πιθανότατα χαραμίζετε τα λεφτά σας!!

Θα ορίσουμε συγκεκριμένα κανάλια προώθησης, που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να προσεγγίσουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα target groups που έχουμε ορίσει στην στρατηγική branding.  Θα στήσουμε αναλυτικό πλάνο και χρονοδιάγραμμα marketing. Θα πρότείνουμε συγκεκριμένες δράσεις προώθησης για κάθε προϊόν/υπηρεσία. Θα ορίσουμε στόχους, προτεραιότητες, θα καταρτίσουμε χρονοδιάγραμμα και απαιτούμενο budget για όλες τις προωθητικές δράσεις που θα οριστούν

Διαχείριση Κόστους Λειτουργίας & Τεχνολογική Υπεροχή 

– Ανάλυση της λειτουργίας της επιχείρησης (λειτουργικά κόστη, τεχνολογικές υποδομές, δίκτυο διανομών, logistics).
– Προσδιορισμός κόστων λειτουργίας (Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Ανακύκλωση, Φωτισμός, διαχείριση αποθήκης κ.ά.).
– Στρατηγικός σχεδιασμός μείωσης κόστων λειτουργίας με την εφαρμογή νέων, καινοτόμων τεχνολογιών που επιτρέπουν τη δραστική μείωση των λειτουργικών κόστων με παράλληλη βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας (Full VoIP Telecommunications & Data Streaming, Strategic System Integration, Hi-Power LED Solutions, Εναλλακτικές πηγές ενέργειας κ.ά.).
– Έρευνα αγοράς και πρόταση ολοκληρωμένων και καθετοποιημένων λύσεων, σχεδιασμένων ειδικά για τις ανάγκες και το σχέδιο ανάπτυξης της κάθε επιχείρησης.

Υποστήριξη Εξαγωγών

-Στρατηγικός σχεδιασμός  που θα αναδείξει τα πλεονεκτήματα της επιχείρησης .

– Καθοδήγηση σε όλη την γραμμή παραγωγής και τυποποίησης και μεταφοράς, με σκοπό τον σωστό σχεδιασμό ,προγραμματισμό και έλεγχο των διαδικασιών παραγωγής για εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και εξασφάλιση του χαμηλότερου δυνατού κόστους.

-Ερευνα αγοράς οσον αφορά τη δυνατότητα των προιόντων τόσο ποιοτικά όσο και τιμολογιακά να ανταγωνισθούν με επιτυχία στις αγορές στόχους.

-Οργάνωση πωλήσεων μέσω επιλογής κατάλληλων καναλιών διανομής και αγορών στόχων.